Skip to main content

This site functions best with JavaScript. Please enable JavaScript in your browser to experience all that this site has to offer.

Informatie die wij verkrijgen

We kunnen persoonsgegevens van consumenten (zoals naam, contactgegevens en betalingsinformatie) verkrijgen in verband met verschillende activiteiten zoals (i) gebruik van de UPS-websites en -toepassingen, (ii) verzendingsactiviteiten, inclusief levering en afhaling van zendingen, (iii) verzoeken om zendingen bij te houden of vragen te beantwoorden, (iv) evenementen waaraan we deelnemen, (v) promoties en andere aanbiedingen, en (vi) gesprekken met klantenservice en administratiecentra die kunnen worden geregistreerd.

De soorten persoonsgegevens die we kunnen verkrijgen zijn onder meer:

 • Individuele en zakelijke contactgegevens (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, e-mailadres en telefoon- of faxnummer)
 • Verzendinformatie (zoals (i) verzendgerelateerde contactgegevens zoals de verzender en de geadresseerden en/of buren (voor de functie "bezorgen bij buren" van UPS My Choice) naam, fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer, (ii) handtekening voor het bewijs van aflevering, (iii) UPS-rekeningnummer en (iv) informatie die ons is verstrekt en ons helpt toegang te krijgen tot locaties waar we diensten verlenen) en informatie die ons is verstrekt met betrekking tot de inhoud van bepaalde zendingen, maar alleen voor zover een identificeerbare persoon aan dergelijke inhoud kan worden gekoppeld.
 • Informatie die ons in staat stelt om de identiteit van een persoon te verifiëren
 • Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van anderen naar wie we informatie moeten verzenden
 • Informatie verstrekt in het kader van enquêtes
 • Gebruikersnaam, wachtwoord en andere inloggegevens die worden gebruikt om toegang te krijgen tot UPS-producten en -diensten
 • Sociale mediaberichten, inhoud en andere gegevens die worden geplaatst op onze officiële sociale media-pagina's of elders op internet (zoals andere openbare locaties) en informatie (zoals e-mailadres en andere informatie die u toestaat om te worden gedeeld) die we verkrijgen via UPS-gerelateerde apps, hulpmiddelen, widgets en plug-ins voor sociale media (inclusief aanmeldingsdiensten van derden, zoals 'Aanmelden met Facebook')
 • De geografische locatie van uw mobiele apparaat als u bepaalde functies van onze apps gebruikt
 • Betalingsinformatie (inclusief betaalkaartgegevens of online betalingsservicenummer en factuuradres) en financiële informatie (zoals bankrekeningnummers)
 • Belastingnummer in omstandigheden waarin u producten of diensten aanvraagt waarvoor deze informatie vereist is, of in verband met bepaalde promoties of prijstrekkingen
 • Andere persoonsgegevens die aan ons kunnen worden verstrekt om een UPS-product of -dienst te verkrijgen

We ontvangen ook persoonlijke consumenteninformatie van onze klanten om diensten uit te voeren. We kunnen persoonlijke informatie van derden ontvangen, waaronder openbare databases, sociale mediaplatforms of externe partners zoals analyses of marketingproviders.

Wanneer we een zending ophalen of bezorgen of andere diensten verlenen, kunnen we fysieke locatiegegevens verkrijgen. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens die de daadwerkelijke locatie van een fysiek adres identificeren met behulp van informatie zoals GPS-gegevens, geocodes, informatie over de breedte- en lengtegraad en afbeeldingen van de verschillende locaties.

Als u onze websites bezoekt, onze apps gebruikt of communiceert met UPS-gerelateerde tools, widgets of plug-ins, kunnen we bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen, zoals cookies en web beacons. De informatie die wij op deze manier verzamelen, omvat IP-adres, unieke apparaat-ID, browserkenmerken, apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, informatie over genomen acties en datums en tijden van activiteit. Een "cookie" is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker of ander met internet verbonden apparaat verzenden om de browser van de bezoeker uniek te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een "web beacon", ook bekend als een internet tag, pixel tag of duidelijke GIF, koppelt webpagina's of apps aan webservers en kan worden gebruikt om informatie terug te sturen naar een webserver. Via deze geautomatiseerde verzamelingsmethoden verkrijgen en bewaren we "clickstream"-gegevens om ons gebruikspatronen te vertellen. We kunnen bepaalde gegevenselementen die we hebben verzameld, koppelen via geautomatiseerde middelen, zoals uw browserinformatie, aan andere informatie die we over u hebben verkregen om ons bijvoorbeeld te laten weten of u een door ons verstuurde e-mail hebt geopend. We kunnen ook analysetools van derden gebruiken die informatie verzamelen over bezoekersverkeer op onze websites of apps. Uw browser kan u vertellen hoe u op de hoogte moet worden gesteld wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze websites of apps kunt gebruiken. Zowel wij als anderen (zoals onze advertentienetwerken) kunnen persoonsgegevens verzamelen over de online activiteiten van onze bezoekers, binnen een bepaalde periode en via websites van derden, wanneer ze onze websites en apps gebruiken.

De aanbieders van apps, tools, widgets en plug-ins van derden op onze websites en apps, zoals de Facebook-knop 'Vind ik leuk', kunnen ook gebruikmaken van geautomatiseerde middelen om informatie te verzamelen over uw interacties met deze functies. Deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid of -verklaringen van deze aanbieders.

Hoe wij gebruikmaken van de Informatie die wij verkrijgen

Wij kunnen de informatie die we verkrijgen, gebruiken om:

 • Bereitstellung von Support für Bewerber und Kommunikation mit Ihnen bezüglich Ihrer Anträge, Fragen und Kommentare,
 • Einrichtung und Verwaltung Ihres Kontos für die Karriere-Sites
 • Beurteilung Ihrer Person für verfügbare Stellungen
 • Einholung von Hintergrundinformationen
 • Kontaktaufnahme mit Ihnen hinsichtlich einer möglichen Anstellung
 • Durchführung unserer Funktionen und Aktivitäten im Personalwesen

Wahrnehmung unserer berechtigten Geschäftsinteressen:

 • Zendingen op te halen, te leveren en volgen
 • Producten en diensten die u aanvraagt, te leveren (zoals logistiek, distributieketenbeheer, douane-inklaring en makelaarsdiensten en financiële diensten)
 • Betalingen te verwerken en te innen
 • Klantenservice te bieden en te reageren op en te communiceren met u over uw verzoeken, vragen en opmerkingen
 • U tracking-updates te sturen (van UPS en/of onze zakelijke partners) en u te helpen bij het selecteren van handige bezorgopties
 • Stel uw UPS-account in en beheer deze (inclusief uw online account op UPS.com en de verschillende functies ervan, zoals het adresboek en het UPS Billing Center)
 • U producten en diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn
 • Te communiceren over, en uw deelname aan speciale evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, prijstrekkingen en andere aanbiedingen of promoties te beheren
 • U in staat stellen om berichten te plaatsen op onze blogs en te communiceren met UPS via sociale media
 • Informatie te versturen naar uw contactpersonen, als u daarom vraagt
 • Claims te verwerken die wij ontvangen in het kader van onze diensten
 • Onze activiteiten uit te voeren, te evalueren en verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren van onze communicatie, het bepalen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame; het analyseren en verbeteren van onze producten, diensten, websites en apps; het waarborgen van de beveiliging van onze netwerken en informatiesystemen; uitvoeren van boekhoud-, audit-, facturatie-, afstemmings- en incassowerkzaamheden; en verbeteren en handhaven van de kwaliteit van onze klantenservice)
 • Gegevensanalyses uit te voeren (inclusief markt- en consumentenonderzoek en analyse, trendanalyse en profilering, financiële analyse en anonimisering van persoonsgegevens)
 • Te beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere verboden of illegale activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden
 • Te voldoen aan de toepasselijke juridische vereisten en ons beleid
 • Juridische vorderingen in te dienen, uit te voeren en ertegen te verweren
 • Nalevingskwesties te controleren en melden

Daarnaast gebruiken we informatie die online is verzameld via cookies, web beacons en andere geautomatiseerde middelen voor doeleinden zoals (i) het aanpassen van de bezoeken van onze gebruikers aan onze websites en apps, (ii) het leveren van inhoud (inclusief reclame) die is afgestemd op de interesses van onze gebruikers en de manier waarop onze gebruikers onze websites en apps bekijken en (iii) het beheren van onze activiteiten. We kunnen gegevens die we verzamelen op geautomatiseerde wijze aanvullen met informatie over uw locatie (zoals uw postcode) om u te voorzien van inhoud die mogelijk interessant voor u is. We gebruiken deze informatie ook om een diagnose te stellen van technische en serviceproblemen, onze websites en apps te beheren, gebruikers van onze websites en apps te identificeren en demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. We gebruiken clickstream-gegevens om gebruikspatronen te bepalen en hoe we onze websites en apps kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Onze websites en apps zijn niet ontworpen om te reageren op "niet volgen"-verzoeken van browsers.

Op internet gebaseerde reclama

Op onze websites en apps kunnen we informatie verzamelen over uw online activiteiten om u te voorzien van advertenties over producten en diensten die zijn afgestemd op uw individuele interesses. Dit gedeelte van onze Privacyverklaring bevat details en legt uit hoe u uw keuzes kunt uitoefenen.

Mogelijk ziet u bepaalde advertenties op andere websites omdat we deelnemen aan advertentienetwerken. Met advertentienetwerken kunnen we ons berichtenverkeer richten op gebruikers via demografische, op interesses gebaseerde en contextuele middelen. Deze netwerken houden uw online activiteiten in de loop van de tijd bij door informatie te verzamelen via geautomatiseerde middelen, waaronder door het gebruik van cookies, webserverlogboeken en web beacons. De netwerken gebruiken deze informatie om advertenties weer te geven die mogelijk zijn afgestemd op uw individuele interesses. De informatie die onze advertentienetwerken kunnen verzamelen, omvat informatie over uw bezoeken aan websites die deelnemen aan de relevante advertentienetwerken, zoals de pagina's of advertenties die u bekijkt en de acties die u op de websites uitvoert. Deze gegevensverzameling vindt zowel plaats op onze websites als op websites van derden die deelnemen aan de advertentienetwerken. Dit proces helpt ons ook de effectiviteit van onze marketinginspanningen te volgen. Om te leren hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties op dit advertentienetwerk kies hier.

Informatie die we delen

We verkopen of delen op geen enkele andere manier persoonsgegevens over u, behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Om onze ophaal- en bezorgdiensten uit te voeren, delen we verzendinformatie met derden, zoals verladers, geadresseerden, derde betalers en ontvangers. We delen ook persoonsgegevens met derden die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies. Deze derden zijn door ons niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

We kunnen ook de persoonsgegevens die we verkrijgen delen met onze gelieerde ondernemingen, franchisenemers, wederverkopers en gezamenlijke marketingpartners. Deze entiteiten, waar hier collectief naar wordt verwezen als de "UPS Zakenpartners", mogen de informatie gebruiken voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. Wij kunnen fysieke locatiegegevens delen met onze UPS Zakenpartners en andere derde partijen om bijvoorbeeld locatiegebaseerde diensten te verbeteren en nauwkeurige en actuele kaarten te ontwikkelen. Bovendien, behalve zoals hieronder beschreven, kunnen we, tenzij u bezwaar maakt, andere persoonsgegevens delen met derde partijen die geen UPS Zakenpartners zijn voor de eigen doeleinden van die partijen, bijvoorbeeld om producten of diensten aan te bieden die u mogelijk interesseren.

Informatie die wordt verzameld via apps, hulpmiddelen, widgets en plug-ins van derden (zoals informatie die wordt verkregen via inlogdiensten van derden of met betrekking tot uw gebruik van een Facebook-knop 'Vind ik leuk'), wordt rechtstreeks door de aanbieders van deze functies verzameld. Deze informatie valt onder het privacybeleid van de aanbieders van de functies en UPS is niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van die aanbieders.

Veel van onze klanten besteden alle of een deel van hun toeleveringsketen aan ons uit. Via onze expeditie en logistieke bedrijfseenheden beheren wij deze toeleveringsketens, met de nadruk op toeleveringsketensoptimalisatie, expeditie en internationale handel en bemiddelingsdiensten voor onze klanten wereldwijd (inclusief een breed scala aan transportoplossingen zoals lucht-, zee- en grondvracht). We bieden ook informatietechnologiesystemen en distributiefaciliteiten die zijn aangepast aan de unieke toeleveringsketens van specifieke sectoren zoals gezondheidszorg, technologie en consumenten-/detailhandel. Tijdens het aanbieden van expeditie en logistieke diensten kunnen we persoonsgegevens over de klanten van onze klanten verkrijgen, gebruiken en openbaar maken. In deze omstandigheden verwerken we de informatie op basis van de overeenkomst met onze klant.

Wij kunnen ook informatie over u onthullen (i) als dat van ons geëist wordt door de wet, een regelgeving of juridisch proces (bijv. gerechtelijk bevel of dagvaarding); (ii) in reactie op verzoeken van overheidsinstellingen, zoals wetshandhavingsinstanties; of (iii) indien we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of van toepassing is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten. We kunnen informatie over u overdragen ingeval we ons bedrijf of eigendommen, gedeeltelijk of in totaliteit, verkopen of overdragen (ook ingeval van reorganisatie, ontbinding of liquidatie).

Uw opties

We bieden u bepaalde keuzes over hoe we met u communiceren en welke informatie wij van u verzamelen. U kunt ervoor kiezen om geen marketing e-mailcommunicatie van ons te ontvangen door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt in onze marketingmails, de onderstaande afmeldlink volgt, uw e-mailvoorkeuren in uw profiel in My UPS aan te passen, of door met ons contact op te nemen via de gegevens in de onderstaande rubriek "Hoe contact met ons op te nemen". U kunt ons ook vragen om u geen andere marketingberichten te sturen door contact met ons op te nemen zoals gespecificeerd in de onderstaande rubriek 'Hoe contact met ons op te nemen' en we zullen uw verzoek honoreren. In overeenstemming met de keuzes die beschikbaar zijn in de rubriek 'Informatie die we delen', kunt u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen bepaalde informatie-uitwisseling door hieronder de link Privacyvoorkeurencentrum te selecteren of door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. Bovendien kunt u, zoals wettelijk vereist, te allen tijde op legitieme gronden en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en zullen wij uw voorkeuren in de toekomst toepassen.

E-mailafmelding

Privacyvoorkeurencentrum

Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, bezoekt u de afmeldpagina van de consument op:

Bekijk de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties

Als u inwoner van Californië bent, kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens niet te delen met bepaalde van onze gelieerde ondernemingen en andere derden voor hun marketingdoeleinden. Vertel ons uw voorkeur door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

Toegang en correctie

Afhankelijk van toepasselijke wetgeving, (i) kunt u een kopie verkrijgen van bepaalde persoonsgegevens die wij over u bewaren of onjuistheden in die informatie bijwerken of corrigeren via uw Mijn UPS-account op UPS.com of (ii) heeft u mogelijk het recht op toegang tot persoonsgegevens die we over u bijhouden door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de rubriek 'Hoe met ons contact op te nemen' van deze Privacyverklaring. Om uw privacy te beschermen en de veiligheid te waarborgen, zullen wij stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren en/of om andere gegevens vragen voordat u toegang krijgt tot de informatie. Als u bovendien van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist zijn, heeft u, behoudens de toepasselijke wetgeving, het recht om te verzoeken dat wij de gegevens corrigeren of wijzigen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

Niet-UPS locaties en diensten

Voor uw gemak en informatie kunnen onze websites en apps links bevatten naar niet-UPS-locaties die kunnen worden beheerd door bedrijven die niet zijn aangesloten bij UPS. Deze bedrijven kunnen hun eigen privacybeleid of -verklaringen hebben, die we sterk aanbevelen om te beoordelen. Onze diensten kunnen ook beschikbaar worden gemaakt via platforms van derden (zoals aanbieders van app stores) of via andere externe kanalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van niet-UPS-locaties of diensten.

Gegevensoverdrachten

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, overdragen naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt.

Wanneer we uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen, beschermen we die gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken contractuele bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens tussen verschillende rechtsgebieden (waaronder bijvoorbeeld de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie).

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

We handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die u verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Hoewel we stappen ondernemen om de toegang tot onze faciliteiten en voertuigen te beperken tot bevoegde personen, kan informatie die zich buiten de verpakking of brief bevindt, zichtbaar zijn voor anderen.

Bijwerkingen aan onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om veranderingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. We plaatsen een prominente kennisgeving op onze websites om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring en geven bovenaan de melding aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, neem dan per e-mail contact met ons op, gebruikmakend van de e-mailtoepassing.

Contact met ons opnemen

U kunt ons ook schrijven naar:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Officer
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Verenigde Staten

Als u zich in Europa bevindt, kunt u schrijven naar:

UPS Europe SA
Attention: Data Protection Officer
Ave Ariane 5
Brussel, B-1200
België

Daarnaast kunt u, als u woonachtig bent in de EER, contact opnemen met de relevante gegevensverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in overeenstemming met de rubriek "Relevante gegevensverantwoordelijke" in het EER-addendum hieronder.

Religious Accommodation Questions

If you still have questions after reviewing the FAQ’s, please contact us at hrcompliance@ups.com.